CALENDARUL examenului de bacalaureat național - 2021

MAR. 23, 2021

CALENDARUL examenului de bacalaureat național - 2021
Sesiunea iunie - iulie 2021
31 mai - 4 iunie 2021 Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
4 iunie 2021 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
14-16 iunie 2021 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română -
proba A
16-17 iunie 2021 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă -
proba B
18-23 iunie 2021 Evaluarea competențelor digitale - proba D
23-25 iunie 2021 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională –
proba C
28 iunie 2021 Limba și literatura română - proba E.a) - proba scrisă
29 iunie 2021 Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă
30 iunie 2021 Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - proba scrisă
1 iulie 2021 Limba și literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă
5 iulie 2021 Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00) și depunerea
contestațiilor în intervalul orar 12,00 - 18,00
6 - 9 iulie 2021 Rezolvarea contestațiilor
9 iulie 2021 Afișarea rezultatelor finale
Sesiunea iunie - iulie 2021
31 mai - 4 iunie 2021 Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
4 iunie 2021 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
14-16 iunie 2021 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română -
proba A
16-17 iunie 2021 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă -
proba B
18-23 iunie 2021 Evaluarea competențelor digitale - proba D
23-25 iunie 2021 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională –
proba C
28 iunie 2021 Limba și literatura română - proba E.a) - proba scrisă
29 iunie 2021 Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă
30 iunie 2021 Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - proba scrisă
1 iulie 2021 Limba și literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă
5 iulie 2021 Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00) și depunerea
contestațiilor în intervalul orar 12,00 - 18,00
6 - 9 iulie 2021 Rezolvarea contestațiilor
9 iulie 2021 Afișarea rezultatelor finale
Sesiunea august – septembrie 2021
19 - 26 iulie 2021 Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților
care au promovat examenele de corigențe
16 august 2021 Limba și literatura română - proba E.a) - proba scrisă
17 august 2021 Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă
18 august 2021 Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - proba scrisă
19 august 2021 Limba și literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă
23-24 august 2021 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română –
proba A
25 august 2021 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă -
proba B
26 - 27 august 2021 Evaluarea competențelor digitale - proba D
30 - 31 august 2021 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională -
proba C
31 august 2021 Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) și depunerea
contestațiilor (orele 12,00 - 18,00)
1- 3 septembrie 2021 Rezolvarea contestațiilor
3 septembrie 2021 Afișarea rezultatelor finale

NOTĂ:
La solicitarea comisiilor de bacalaureat județene/comisiei de bacalaureat a municipiului
București sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Bacalaureat poate aproba, în situații
excepționale, prelungirea perioadelor de susținere a probelor de evaluare a competențelor
lingvistice sau digitale, de evaluare/reevaluare a lucrărilor scrise ori de afișare a rezultatelor,
precum și reducerea perioadei de afișare a rezultatelor.