top of page

COMISIA METODICĂ ȘTIINȚE UMANE

Responsabil Comisie

Profesor de Limba și Literatura Franceză

Gradul II

Profesor de Limba și Literatura Română

Gradul Definitiv

Profesor de Limba și Literatura Română

Gradul II

Chiorean Anamaria

Profesor de Limba și Literatura Engleză

Debutant

Profesor de Geografie

Gradul I

Șerban Alexandrina

Profesor de Istorie

Gradul I

Profesor de Economie

Gradul Definitiv

Profesor de Religie

Gradul II

COMISIA METODICĂ ȘTIINȚE REALE

Responsabil Comisie

Profesor de Chimie-Fizică

Gradul I

Consilier educativ

Profesor de Biologie

Gradul I

Responsabil Comisie

Inginer Silvic

Gradul I

Inginer

Prelucrarea Lemnului

Gradul II

Profesor de Matematică

Gradul I

Responsabil Comisie

Formare Continuă

Profesor TIC

Gradul I

Profesor de Matematică

Gradul I

Profesor de Educație Fizică

Gradul I

COMISIA METODICĂ A INGINERILOR ȘI MAIȘTRILOR INSTRUCTORI

Responsabil Comisie

Proiecte Europene

Doctor Inginer Silvic

Gradul I

Inginer Silvic

Gradul II

Inginer Silvic

Gradul I

Maistru Instructor

Silvicultură

Gradul II

Maistru Instructor

Mecanică

Gradul II

bottom of page