top of page

              Începând cu 1.09.2014 Colegiului Silvic Gurghiu i-au fost arondate următoarele unități de învățământ de pe raza comunei Gurghiu: Școala Gimnazială Gurghiu, Școala Gimnazială Glăjărie, Școala Primară Cașva, Școala Primară Orșova, Școala Primară Larga, Grădinița Adrian, Grădinița Cașva, Grădinița Gurghiu, Grădinița Orșova, Grădinița Larga, Grădinița Glăjărie.

 

Structura reţelei şcolare 2020-2021

Ciclul preșcolar este format din 10 grupe – 177 preșcolari:

 1. Grădiniţa cu program normal Adrian (1 grupă – 13  preşcolari):

  1. Grupa mică (0,33 grupă – 6 preșcolari);

  2. Grupa mijlocie (0,33 grupă – 3 preșcolari);

  3. Grupa mare (0,34 grupă – 4preșcolari);

 2. Grădiniţa cu program normal Cașva (1 grupă – 23  preşcolari):

  1. Grupa mică (0,33 grupă – 6 preșcolari);

  2. Grupa mijlocie (0,33 grupă – 13 preșcolari);

  3. Grupa mare (0,34 grupă – 4 preșcolari);

 3. Grădiniţa cu program normal Glăjărie (3 grupe – 46 preşcolari):

  1. Grupa mică - Secția maghiară (1 grupă – 20 preşcolari)

  2. Grupa mică – Secția română (0,33 grupă – 3 preșcolari)

  3. Grupa mijlocie - Secția maghiară (0,50 grupă – 9 preşcolari)

  4. Grupa mijlocie – Secția română (0,34 grupă – 2 preșcolari)

  5. Grupa mare – Secția maghiară (0,34 grupă – 4 preșcolari)

  6. Grupa mare – Secția română – (0,5 grupă – 8 preșcolari)

 4. Grădiniţa cu program prelungit Gurghiu (1 grupă – 24 preşcolari):

  1. Grupa mică (0,33 grupă – 9 preșcolari);

  2. Grupa mijlocie (0,33 grupă – 8 preșcolari);

  3. Grupa mare (0,34 grupă – 7 preșcolari);

 5. Grădiniţa cu program normal Gurghiu (2 grupe – 40 preşcolari):

  1. Grupa mică (0,5 grupă – 14 preșcolari);

  2. Grupa mijlocie (0,5 grupă – 12 preșcolari);

  3. Grupa mare (1 grupă – 14 preșcolari);

 6. Grădiniţa cu program normal Larga (1 grupă – 12  preşcolari):

  1. Grupa mică (0,33 grupă – 3 preșcolari);

  2. Grupa mijlocie (0,33 grupă – 5 preșcolari);

  3. Grupa mare (0,34 grupă – 4 preșcolari);

 7. Grădiniţa cu program normal Orșova (1 grupă – 19  preşcolari):

  1. Grupa mică (0,33 grupă – 7preșcolari);

  2. Grupa mijlocie (0,33 grupă – 7 preșcolari);

  3. Grupa mare (0,34 grupă – 5 preșcolari);

Ciclul primar este format din 16 clase – 265 elevi:

 1. Școala Primară Cașva – (2 clase – 46 elevi):

 1. Clasa pregătitoare (0,5 clase –13elevi)

 2. Clasa a I-a (0,34 clasă - 11 elevi)

 3. Clasa a II-a (0,33 clase - 4 elevi)

 4. Clasa a III-a (0,33 clase - 8 elevi)

 5. Clasa a IV-a (0,50 clasă - 10 elevi)

 1. Școala Gimnazială Glăjărie (5 clase – 73elevi)

  1. Clasa pregătitoare (13 elevi) (0,33 clasă – 4 secția română), (0,50 clasă - 9 secția maghiară)

  2. Clasa a I-a (18 elevi) – (0,33 clasă - 4 secția română), (1 clasă - 14 secția maghiară)

  3. Clasa a II-a (10 elevi) – (0,5 clasă - 3 secția română), (0,5 clasă –7 secția maghiară)

  4. Clasa a III-a (15 elevi) – (0,34 clasă - 5 secția română), (0,5 clasă - 10 secția maghiară)

  5. Clasa a IV-a (17 elevi) – (0,5 clasă - 10 secția română), (0,5 clasă - 7 secția maghiară)

 2. Școala Gimnazială Gurghiu (5 clase – 100 elevi)

  1. Clasa pregătitoare (1 clasă - 105 elevi)

  2. Clasa a I-a (1 clasă - 22 elevi)

  3. Clasa a II-a (1 clasă - 16 elevi)

  4. Clasa a III-a (1 clasă - 17 elevi)

  5. Clasa a IV-a (1 clasă - 26 elevi)

 3. Școala Primară Larga (1 clasă – 13elevi)

  1. Clasa pregătitoare (0,33 clasă -4 elevi)

  2. Clasa a I-a (0,33 clasă - 2 elevi)

  3. Clasa a II-a (0,34 clasă - 7 elevi)

 4. Școala Primară Orșova (2 clase - 28 elevi)

  1. Clasa pregătitoare (0,50 clasă - 4 elevi)

  2. Clasa a I-a (0,50 clasă - 8 elevi)

  3. Clasa a II-a (0,33 clasă - 6 elevi)

  4. Clasa a III-a (0,33 clasă - 4 elevi)

  5. Clasa a IV-a (0,34 clasă - 6 elevi)

Ciclul gimnazial este format din 11 clase – 181elevi:

 1. Școala Gimnazială Glăjărie (4 clase – 57 elevi)

  1. Clasa a V-a (11 elevi) – (0,5 clasă - 10 secția română), (0,5 clasă - 10 secția maghiară)

  2. Clasa a VI-a (10 elevi) – (0,5 clasă - 6 secția română), (0,5 clasă - 9 secția maghiară)

  3. Clasa a VII-a (19 elevi) – (0,5 clasă - 4 secția română), (0,5 clasă - 7 secția maghiară)

  4. Clasa a VIII-a (17 elevi) – (0,5 clasă - 4 secția română), (0,5 clasă - 7 secția maghiară)

 2. Școala Gimnazială Gurghiu (7 clase – 124 elevi)

  1. Clasa a V-a (2 clase–33 elevi)

  2. Clasa a VI-a (2 clase–37 elevi)

  3. Clasa a VII-a (1 clasă–19 elevi)

  4. Clasa a VIII-a (2 clase –35 elevi)

Ciclul liceal zi (8 clase – 187 elevi):

Liceul Silvic Gurghiu

 1. Clasa a IX-a, Resurse naturale și protecția mediului, Tehnician în silvicultură și exploatări forestiere: 1 clasă: 26 elevi

 2. Clasa a IX-a, Filologie:1 clasă: 23 elevi

 3. Clasa a X-a SERAL, Resurse naturale și protecția mediului, Tehnician în silvicultură și exploatări forestiere: 1 clasă: 26 elevi

 4. Clasa a X-a, Resurse naturale și protecția mediului, Tehnician în silvicultură și exploatări forestiere: 1 clasă: 28 elevi

 5. Clasa a XI-a, Resurse naturale și protecția mediului, Tehnician în silvicultură și exploatări forestiere: 2 clase: 14+21 elevi

 6. Clasa a XII-a, Resurse naturale și protecția mediului, Tehnician în silvicultură și exploatări forestiere: 2 clase: 27+22 elevi

Şcoala postliceală (2 clase – 53 elevi):

 1. Anul I, Resurse naturale și protecția mediului, Tehnician în silvicultură: 1 clasă: 28 elevi

 2. Anul II, Resurse naturale și protecția mediului, Tehnician în silvicultură: 1 clasă: 25 elevi

bottom of page