top of page

CONCURSUL EUROPEAN DE COMPETENȚE ÎN SILVICULTURĂ

Scurt istoric al Concursului European de Competențe în Silvicultură

(ECFS – European Championship in Forestry Skills)

 

       Concursul European de Competențe în Silvicultură este o competiție europeană care se adresează elevilor de la liceele/colegiile europene forestiere și agricole. Concursul a debutat în anul 2002 în Austria și de atunci se organizează anual la diferite licee silvice europene, prin intermediul Asociației Europea. De la fiecare țară participă o echipă compusă din 4 elevi cu vârsta de 16 – 25 de ani, care sunt testați în două tipuri de probe:

 • probe de mânuire a motoferăstrăului (5 probe);

 • proba de traseu forestier (16 subprobe).

               Echipa câștigătoare este cea care obține cel mai mare punctaj însumat de la toate probele.

               Premierea echipelor/concurenților se face după următorul clasament:

 

Clasamentul pe echipe:

 1. Clasamentul general (probe motoferăstrău+traseu forestier): locurile 1-3;

 2. Clasamentul probelor cu motoferăstrăul:  locurile 1-3;

 3. Clasamentul traseului forestier: locurile 1-3.

 

Clasamentul individual (numai pentru probele cu motoferăstrăul):

 1. Clasament probe de schimbare a lanțului - locurile 1-3;

 2. Clasament proba de tăiere combinată a buștenilor - locurile 1-3;

 3. Clasament proba de tăiere de precizie a buștenilor - locurile 1-3;

 4. Clasament proba de doborâre a arborelui - locurile 1-3;

 5. Clasament proba de cepuire: - locurile 1-3.

               Începând cu anul 2011, Concursul Național de Competențe în Silvicultură din România a fost adaptat după regulamentul acestui concurs, având probele similare.

               În planificarea și desfășurarea concursului, o atenție deosebită este acordată următoarelor aspecte de specialitate silvică:

 • siguranță și protecția muncii în tehnicile de lucru cu motoferăstrăul la doborârea și fasonarea arborilor exploatabili;

 • recunoașterea speciilor forestiere după diferite caracteristici morfologice (recunoaștere speciilor de: arbori, vânat, boli și dăunători);

 • aprecierea calității arborilor și arboretelor de pe traseul forestier. 

               Obiectivul principal al concursului este de a realiza conexiuni între școlile silvice europene, de a împărtăși experiențe didactice și practice în domeniul silvic, de a face cunoscut elevilor cele mai recente realizări în domeniul silvic: tehnici și echipamente de exploatare a lemnului, metode de evaluare a calității arborilor și arboretelor, echipamente de protecție, etc., Concursul deschide posibilitatea unor comparații ale sistemelor de învățământ la nivel european, atât în teorie, cât și în practică și astfel creează posibilități de adaptare a educației silvice la cerințele pieței europene.

               Pe termen lung acest concurs contribuie la creșterea gradului de apreciere a școlilor silvice, a activităților de muncă silvică, încurajează tinerii către silvicultură și industria forestieră, atât la nivel național, cât și la nivel internațional. Prin crearea de contacte europene între profesori, elevi și școli, concursul promovează nu doar dezvoltarea învățământului silvic  ci și unitatea între națiuni, apartenența la spațiul european. 

               Prezentăm în tabelul de mai jos un istoric al concursului european de competențe în silvicultură, de la anul debutului (2002) până în prezent, cu țările organizatore, locurile 1-3 la clasamentul general și rezultatele obținute de România din primul an al participării (2009), până în prezent.  

CLASAMENT EURO.png
LOGO EURO.png
bottom of page