top of page

PERSONAL

           Școala silvică din Gurghiu s-a născut din necesitățile economice și sociale obiective ale Transilvaniei, răspunzând astfel nevoii de cadre de specialitate într-o zonă a țării în care munca la pădure, vânătoarea și prelucrarea lemnului, reprezentau ocupații cu vechi tradiții.
        Ca instituție de învățământ silvic, Școala silvică din Gurghiu s-a afirmat încă de la început ca o unitate de elită realizând de fapt, o activitate de pionierat pentru întregul învățământ din Transilvania.
          An de an, în cei 120 de ani de existență, prestigiul didactic și științific al școlii a crescut și s-a îmbogățit, ducând numele ei în toate colțurile țării și chiar peste hotarele acesteia.De pretutindeni iradiază lumină ochii dascălilor cu har și ai iluștrilor absolvenți, priviri multiplicate la nesfârșit în succesiunea momentelor vieții.
          Dacă ar fi să ilustrăm trecutul școlii silvice din Gurghiu cuvintele s-ar așterne molcom; căutând protecția anilor; am pune în lumină ceea ce deja se cunoaște: munca de valoare, oameni de valoare. Secundele existenței noastre, a celor contemporani Colegiului Silvic Gurghiu, sunt parcă mai lungi și mai vii ca oricând.
          Este o piesă pe care o scriem zi de zi cu viața noastră.Fie ca trecerea pragului celor 120 de ani de existență să însemne pentru noi toți care slujim cu credință și pasiune acest lăcaș de învățământ și cultură, realizarea tuturor obiectivelor și năzuințelor.

 

VIVAT, CRESCAT, FLOREAT

Director,

Ing. Mîndru Marcel

           Personalul şcolii este format din 68 cadre didactice şi 39 persoane în aparatul  administrativ, dintre care 10 sunt personal didactic auxiliar și 29 reprezintă personal nedidactic. Din cele 68 cadre didactice, 56 cadre didactice sunt titulare, 9 cadre didactice au statut de suplinitor și 3 cadre didactice sunt personal asociat.

              Personalul didactic este permanent preocupat de perfecţionare, parcurgând în paralel cu obţinerea gradelor didactice şi stagii de formare continuă în specialitate şi metodică.

Distribuţia pe grade didactice este prezentată mai jos: 

grade 2021.jpg

Date de contact:

COLEGIUL SILVIC GURGHIU

Str. Republicii, nr.4, Jud. Mureș

Cod Poștal:547295

Tel/fax:0265-536.004

Email: csg_ms@yahoo.com
 

Your details were sent successfully!

bottom of page