top of page
DESPRE NOI

    Situat în localitatea Gurghiu, în partea răsăriteană a județului Mureș, într-o zonă cu puternice rezonanțe culturale și istorice, Liceul Silvic Gurghiu pregătește forța de muncă pentru sectorul silvic, asigurând necesarul de personal calificat pentru mai multe județe(Mureș, Sibiu, Brașov, Harghita, Alba).

Misiunea școlii
Edited Image 2015-2-18-13:30:46

   

  Liceul Silvic Gurghiu asigură o educație de calitate în acord cu nevoile comunității și oferă șanse egale fiecărui tânăr pentru a deveni o personalitate puternică, independentă și capabilă să se integreze activ în societate.

Viziunea școlii

Liceul Silvic Gurghiu urmăreşte să devină o şcoală deschisă pentru toţi elevii, indiferent de etnie, sex, sau convingeri religioase, pentru a asigura apropierea dintre grupuri, acceptarea reciprocă şi convieţuirea armonioasă a acestora, un exemplu de bună practică pentru un comportament responsabil, tolerant, care dă şanse egale de dezvoltare personală tuturor, care va satisface nevoia fiecărui elev de a se simţi competent, autonom dar şi partener activ al unei echipe şi al întregii comunităţi, astfel încât fiecare beneficiar al actului educaţional să devină arhitectul propriului său viitor.

bottom of page